מיסוי

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ בתחום המיסוי, כולל:

  1. מיסוי חברות.
  2. מס הכנסה.
  3. מיסוי עקיף – מע"מ, בלו וכו'.
  4. מיסוי עסקאות נדל"ן – מס שבח, מס רכישה, מס רכוש וכו'.