עסקאות מיזוג ורכישות

למשרדנו ניסיון רב בטיפול בעסקאות מיזוג, רכישה ומכירה של חברות ותאגידים שונים.