ייפוי כח מתמשך

עו"ד יובל גבעון ועו"ד גיל בר-נתן מוסמכים מטעם משרד המשפטים לעריכת יפוי כח מתמשך.

הרחבה לגבי יפוי כח מתמשך, ראה מדריך באתר משרד המשפטים:

https://www.gov.il/he/Departments/General/cpoa